Ekonomika

V rámci ekonomické podpory nabízíme :

  • Tvorbu rozpočtu, evidenci rozpočtových opatření, sledování jeho plnění
  • Výdaje obce – objednávky, předběžná řídící kontrola, faktury
  • Příjmy obce – správní a místní poplatky, ostatní příjmy, evidence a vymáhání pohledávek (poplatky ze psů, pronájmy pozemků, ostatní pronájmy….) včetně tisku složenek
  • Komunikace s bankou
  • Komunikace s Českou poštou – balíčky složenek
  • Pokladny