Vedení agend

 • Evidence jednání rady, zastupitelstva, výborů a komisí
 • Dotace
 • Investice
 • Stížnosti
 • Petice
 • Správa bytů a nebytových prostor
 • Dispozice s obecním majetkem
 • Životní prostředí
 • Sociální agendy
 • Stavební úřad
 • Doprava a komunikace
 • Matrika
 • Volby
 • Přestupky