Návrh řešení

Zajistíme vám legislativně udržovaný systém, který usnadní úředníkům vykonávání rutinních úkolů

  • Analýza současného stavu
  • Návrh integrace stávajících informačních systémů
  • Instalace IS
  • Konfigurace IS dle potřeb zákazníka
  • Testování
  • Náběh ostrého provozu