Obce, města, městské části

Jaké moduly nabízíme:

Spisová služba:

 • Evidence došlých dokumentů
 • Oběh dokumentů
 • Tvorba spisu
 • Vkládání dokumentů do spisu
 • Vytváření vlastních dokumentů
 • Evidence odeslaných dokumentů
 • Označování dokumentů a spisů spisovým a ukládacím znakem
 • Komunikace s datovou schránkou
 • Elektronický podpis, časové razítko

Vedení agend:

plně pokrývá agendy úřadu

 • Evidence jednání rady, zastupitelstva, výborů a komisí
 • Dotace
 • Investice
 • Stížnosti
 • Petice
 • Správa bytů a nebytových prostor
 • Dispozice s obecním majetkem
 • Životní prostředí
 • Sociální agendy
 • Stavební úřad
 • Doprava a komunikace
 • Matrika
 • Volby
 • Přestupky
Ekonomika

zajistí výstupy pro Účetnictví

 • Rozpočet, rozpočtová opatření, sledování jeho plnění
 • Výdaje obce – objednávky, předběžná řídící kontrola, faktury
 • Příjmy obce – správní a místní poplatky, ostatní příjmy, evidence a vymáhání pohledávek (poplatky ze psů, pronájmy pozemků, ostatní pronájmy….)
 • Komunikace s bankou
 • Komunikace s Českou poštou – balíčky složenek
 • Pokladna
Ostatní:
 • Komunikace se základními registry (ISZR)
 • Systémová integrace se stávajícími dodavateli IS
 • Konverze dat
 • Komunikace s GIS